telefon
733 333 937

e-mail
kancelaria@reslegal.pl

Zadzwoń

KREDYT FRANKOWY

W Polsce zaciąganie kredytów we franku szwajcarskim rozpoczęło się w 2004 roku, zaś punktem przełomowym było wejście Polski do Unii Europejskiej. Niskie i stabilne stopy procentowe w Szwajcarii spowodowały, że kredyty we frankach szwajcarskich wiązały się z niższym oprocentowaniem, aniżeli kredyty w złotówkach. Kredyt we frankach szwajcarskich wydawał się być bardzo korzystnym rozwiązaniem.

Sytuacja zmieniła się wraz ze wzrostem kursu franka szwajcarskiego. Szwajcarski Bank Narodowy dokonał obniżenia głównej stopy procentowej, co wywołało umocnienie się franka szwajcarskiego w stosunku do innych walut. Powyższe pociągnęło ze sobą wzrost kredytów hipotecznych oraz zwiększenie zadłużenia wobec Banku.

Dla większości kredytobiorców wiązało się to ze znacznymi problemami finansowymi. Obecnie jednak istnieją rozwiązania prawne, które w sposób realny mogą poprawić sytuację frankowiczów.

ZASTANAWIASZ SIĘ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Na pewno musisz dowiedzieć się więcej na temat nowych możliwości, które daje kredytobiorcom wyrok TSUE z 3 października 2019 r. w walce z nieuczciwymi klauzulami umownymi zawartymi w kontraktach z bankami.

Następnie sprawdź, co oznacza w praktyce odfrankowanie kredytu indeksowanego i jak przygotować się do sprawy przeciwko bankowi.

Wszystkie te informacje znajdziesz w poniższych artykułach.

NOWE MOŻLIWOŚCI DLA FRANKOWICZÓW

Wydany, w dniu 3 października 2019 r., wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wywołał spore poruszenie wśród wszystkich osób, które przed laty zdecydowały się wziąć kredyt we frankach szwajcarskich. Wskazane powyżej orzeczenie przyznaje „frankowiczom” stosunkowo szerokie pole manewru w walce z nieuczciwymi klauzulami umownymi zawartymi w znacznej części kontraktów z bankami. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dwóch zasadniczych roszczeń przysługujących „frankowiczom”. Poniższe opracowanie przedstawia wady i zalety każdego z rozwiązań, a co za tym idzie może znacznie ułatwić podjęcie decyzji w przedmiocie wystąpienia z powództwem przeciwko nieuczciwym instytucjom sektora finansowego.

Czytaj więcej

CO OZNACZA ODFRANKOWANIE KREDYTU

Pojęcie „odfrankowania” kredytu wyrosło na kanwie ostatnich wydarzeń i wydanego przez TSUE wyroku, znacznie poprawiającego sytuację „frankowiczów”. A zatem co w praktyce oznacza „odfrankowanie”? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy zacząć od wyjaśnienia pojęcia kredytu indeksowanego, albowiem z nim właśnie związane jest tzw. „odfrankowanie”.
Kredyt indeksowany jest to kredyt udzielony oraz wypłacony w złotówkach, ale waloryzowany (indeksowany) do kursu franka szwajcarskiego. Polega to na tym, że po wypłaceniu kwoty kredytu w złotówkach, kwota zobowiązania „frankowicza” przeliczana jest przez bank po kursie franka szwajcarskiego według stosowanych przez niego tabel kursowych.

Czytaj więcej

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPRAWY PRZECIWKO BANKOWI

Jednym z wielu pytań, jakie stawiają sobie osoby, które przed kilkoma laty zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich jest pytanie o to jak przygotować się do wytoczenia powództwa przeciwko nieuczciwemu bankowi. Wiele osób nie wie jak przygotować skuteczny pozew o zapłatę, z jakimi roszczeniami może wystąpić, jakie dokumenty zgromadzić, czy też do jakiego sądu skierować pozew. Na tej stronie przybliżymy tematykę związana z „technicznymi” aspektami walki o odzyskanie pieniędzy bądź zmniejszenie rat, wynikających z zaciągniętego kredytu frankowego. Po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku, dotyczącego tzw. „kredytów frankowych”, wiele osób, posiadających kredyty w tej walucie, postanawia walczyć w sądzie o swoje prawa.

Czytaj więcej

POMOC PROFESJONALNEJ KANCELARII

Jeśli rozważasz wystąpienie na drogę sądową przeciwko bankowi, nie czekaj, skontaktuj się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który pomoże ci odzyskać utracone pieniądze.

Chcesz skutecznie „odfrankować” zaciągnięty kredyt? Już dziś skontaktuj się z wykwalifikowanym prawnikiem, by zwiększyć swoje szanse na sukces w walce z nieuczciwością banków.

JAK ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ

PIERWSZY KROK

Wyślij na adres Kancelarii bądź zeskanuj na adres e-mail: kancelaria@reslegal.pl komplet dokumentów na który składa się:

  • umowa kredytu wraz z załącznikami,
  • regulamin, jeśli został dołączony do w/w umowy,
  • aneksy do umowy.

Celem analizy umowy kredytu jest merytoryczna odpowiedź co do zasadności wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi. W analizie zostaną zawarte także możliwe działania przeciwko Bankowi wraz z ich ewentualnymi konsekwencjami. Czas oczekiwania na analizę wynosi ok. 5 dni roboczych. Analiza umowy jest bezpłatna.

DRUGI KROK

Ustal szczegóły z naszym prawnikiem – poprzez uzupełnienie ankiety bądź rozmowę, która może odbyć się w jednym z naszych biur (Rzeszów, Przemyśl i Mielec) tudzież telefonicznie. Wówczas przedstawimy Ci harmonogram działania. W przypadku akceptacji warunków współpracy z Kancelarią konieczne będzie podpisanie umowy na obsługę prawną oraz pełnomocnictwa. Na tym etapie należy również uzyskać od Banku stosowne zaświadczenie dotyczące historii spłaty kredytu. Chodzi o zaświadczenie w którym Bank wskaże kwoty i daty w jakich został uruchomiony kredyt oraz po jakim kursie. W zaświadczeniu zostaną także uwzględnione wszelkie spłaty rat kredytu, oprocentowanie oraz koszt ubezpieczeń. Uzyskanie zaświadczenia jest niezbędne celem prawidłowego sprecyzowania roszczeń i wyliczenia nadpłat. Nasz prawnik pomoże Ci skompletować całość dokumentacji.

ANKIETA

TRZECI KROK

Oczekuj projektu reklamacji do Banku, wezwania do polubownego zakończenia umowy kredytu, a w sytuacji braku odpowiedzi ze strony Banku bądź gdy podjęte próby polubownego zakończenia umowy kredytu nie zakończą się pozytywnie to projektu pozwu, który po Twojej akceptacji zostanie wniesiony do sądu. Nasza Kancelaria - stosownie do treści udzielonego pełnomocnictwa – zapewnia reprezentację na etapie postępowania przedsądowego (w tym udział w spotkaniach i negocjacjach z przedstawicielami Banku), postępowania sądowego przed sądem I i II instancji, a także postępowania egzekucyjnego. Jednocześnie na bieżąco będziemy informować Cię o stanie Twojej sprawy.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.*

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski”  NIP: 8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w  formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

FILIE NASZEJ KANCELARII

RZESZÓW

ul. Kopisto 11/7
35-315 Rzeszów

telefon
733 333 937

e-mail
kancelaria@reslegal.pl

więcej

PRZEMYŚL

ul. Dworskiego 10
37-700 Przemyśl

telefon
575 515 556

e-mail
przemysl@reslegal.pl

więcej